Individuelle sessions

med Per Mikkelsen 

Individuelle sessions

Ønsker du specifikke problemer løst, kan jeg måske hjælpe dig. Med fokus på problemet og på din situation finder vi den bedste behandlingsform.

Du kan kontakte mig til en uforbindende snak på  2990 0383 eller skrive via mail - tryk her

Her på siden kan du læse lidt om de forskellige sessions behandlinger. Jeg lægger stor vægt på at finde den/de rigtige behandlinger/sessions. For mig gælder det om, at du får en langtidsholdbar behandling, så du får løst, hvad du kom for. Jeg hjælper mennesker med at få et harmonisk liv, for når alle er harmoniske, har vi en harmonisk verden. :-)

Hypnoterapi

Anvendelse

Hypnoterapi kan bruges i mange forbindelser. Det er effektivt og hurtigvirkende og kan med fordel behandle lettere psykosomatiske og psykiske lidelser bl.a. ved

          • Stress  • Jalousi  • Flyskræk  • Angst  • Manglende Selvværd  • Spiseforstyrrelser

          • Forbier  • Sorg  • Depressioner  • Uro  • Søvnbesvær  • Konfliktskyhed  • Energitab         

og mere fysiske symptomer som:     • Astma        • Allergi      • Migræne • Visse former for gigt

Behandlingen

En session varer ca. 1 til 1½ time. Den omfatter en grundig samtale, hvor dine ubalancer bliver belyst, og hvordan hypnosen virker. I de fleste tilfælde er 1 – 3 behandlinger nok.


Energi-justering

Anvendelse

Energijustering er en metode til at justere og afbalancere både indre og ydre energier. I auraen, som er energier, der "stråler" ud fra kroppen, kan man se energiniveauer på forskellige områder. Og i chakraerne kan niveauerne for modtagelse og afgivelse justeres.

Hvis du føler dig disharmonisk, har manglende energi, konstant hovedpine, er forvirret og stresset, kan en energi-justering være det rigtige. 

Behandlingen

En session varer ca. ½ time. Den omfatter en test, der ser på om din aura (æterisk, astral og mental) er over- eller understimuleret. Herefter en justering, så balancen igen opstår.

En test af dine chakraer; om der er balance/ubalance og om de enkelte chakra er under- el. overaktive. Herefter en "rensning" af de enkelte chakra så de igen kan modtage og afgive energien.

Tarot som energi-guide

Anvendelse

Tarot er et ældgammelt visdomssystem, som er overleveret gennem århundrede fra hemmelige mysterieskole. Det er et redskab, der kan bruges som hjælp til orientering på den ofte uoverskuelige vej til højere bevidsthed. Det fører os ind i den skjulte verden, og afslører budskaber og indsigten vi ikke var bevdiste om, og giver mulighed for en bedre forståelse af Unirverset.

Den kan bruges til afklaring/guidning for, hvor energien bevæger sig hen. Du kan stille alle typer spørgsmåltil tarot og få et svar, som pejler dig i den rigtige retning.

Tarot giver dig et billede af tidskvaliteten (den energiretning og kvalitet der udgår fra nu'et)

Behandlingen

Der er flere typer "oplæg", alt afhængig af hvad du gerne vil have svar på. Oplæg vil fortælle, hvor mange kort vi skal gennemgå for at få svar på dine spørgsmål.

Regressionsrejser

Anvendelse

De3t at opleve sine tidligere liv eller barndommen i dette liv via en regressionsrejse kan bevidstgøre mange problemer på en overraskende og forståelig måde. Gennem oplevelserne fremkommer måske en større forståelse for, hvorfor livet er, som det er. Hvorfor vi støder ind i de samme problematikker igen og igen. Gennem forståelsen kan problemerne meget enkelt løses.

Behandlingen

En behandling varer 1½ til 2 timer. Den starter med en grundig og afslappende information, selve "rejsen" og sidst en opfølgning på hvad du kan bruge dine oplevelser til.

  Din oplevelse bliver digitalt lydoptaget (MP3), så du senere kan genopleve den.

Healingmassage

Anvendelse

Forkæl dig selv og få en afslappende massage, hvor du samtidig blivet healet. Du bestemmer selv, om du vil lægge fokus på fysiske spændinger, stress, træthed og/eller mentalt velvære.

Behandlingen

En behandling varer 1½ til 2 timer.

Du får en blid massage af hele kroppen, der afspænder, giver velvære, energi og harmoni i dit indre og balance i dine chakraer.

SESSIONS tider og priser 

Tider  Aftales individuelt

HYPNOTRAPI       

Varighed: Første gang 1½ time, derefter 1 time

Pris     pr. gang …………... Kr.    650,00

          3 gange ................. Kr.  1600,00

ENERGI-JUSTERING

Varighed: ca. ½ time

Pris     pr. gang …………... Kr.    350,00

           3 gange ................ Kr.    990,00

TAROT SOM ENERGI-GUID

Varighed: Afhængig af oplæg ½ til 1 time

Pris     Lille oplæg ½ time . Kr.    350,00

          Stort oplæg 1 time . Kr.    550,00

REGRESSIONSREJSER

Varighed: Afhængig af oplæg 1½ til 2 time

Pris     Inkl. info/afslutning .Kr.  1.250,00

HEALINGSMASSAGE

Varighed: ca. 1½ time

Pris     pr. gang …………... Kr.    450,00

          3 gange ................. Kr. 1.250,00

Betaling   Mobilepay til 2990 0383 el.

              Bankkonto 6509 0004532880

Sted        Altiore-Centret, Bistrupvej 171

               Bistrup, 3460 Birkerød

               

Tidsbestilling    M 2990 0383 el.

                      E-mail: per@altiore.nu

                      el. via Aktivitetskalender

AKTIVITETSKALENDER

Hypno-terapi (skriv lidt om dit problem)
Energi-justering
Tarot som energi-guid
Regressions-rejse
Healingmassage