Hypnoterapi med Per

Hypnoterapi 

Hvad er hypnoterapi?

Der er forskel på at opsøge en hypnotisør og en hypnoterapeut. En hypnotisør kan hjælpe folk til slappe dybt af og komme i hypnose og i denne tilstand give dem en masse gode, positive forslag – suggestioner – til forandring eller motivation til ændring.

En hypnoterapeut kan tillige arbejde terapeutisk med hypnose. Der er mange værktøjer. Et af demest brugte er, at du tidsmæssigt bliver ført tilbage til tidligere hændelser i dit liv og får hjælp til at ændre dem, tilføre voksne ressourcer eller nye synsvinkler på dem. I hypnoterapi arbejdes også med forslag (suggestioner) og redskaber fra f.eks. gestalt- eller indre barn terapi og refrereringsteknikker, regression og progression . Hypnoterapi har vist sig utrolig effektiv til ændring af gamle vaner, fastlåste holdninger og behandling af uønskede følelser og adfærdsmønstre.

Hypnoterapi  Anvendelsesområder 

Hypnoterapi finder årsagen til dine disharmonier

efter 1 til 3 gange har vi bearbejdet og ændret tankemønstrene

•  Stress       • Jalousi     • Flyskræk     • Angst

•  Manglende Selvværd   • Spiseforstyrrelser

•  Forbier      • Sorg        • Depressioner  • Uro

• Søvnbesvær  • Konfliktskyhed   • Energitab         

og mere fysiske symptomer som

• Astma          • Allergi        • Migræne

Kan i visse tilfælde også anvendes til mere psykologisk betonede ting

Hypnoterapi • Teknisk forklaring

Hypnosetilstanden minder meget om den afslappede tilstand, du er i, lige inden du falder i søvn. Du er opmærksom på alt, hvad der sker, men din bevidsthed slapper af, mens din underbevidsthed er mere aktiv.

Fra vi er 2-6 år er vores hjerne hovedsageligt i theta-hjernebølger. Dette er langsommere hjernebølger, end når vi er vågne og fuldt bevidste og de hjernebølger man anvender under hypnose. Når vi er under 6 år er vores logiske storhjerne endnu ikke udviklet, hvilket betyder, at vi får indprentet overbevisninger og normer fra vores omverden uden at kunne sortere i dem. Den anerkendte cellebiolog Bruce Lipton anbefaler, både i hans foredrag og i hans bøger, hypnoterapi. Han skriver, at det er de negative overbevisninger, vi har fået programmeret fra vores omgivelser gennem livet, der hindrer os i at leve det liv, vi ønsker i dag.

Da mange af vores overbevisninger er ubevidste, og da det ubevidste sind ifølge Bruce Lipton står for 88 % af sindet, er det nødvendigt at skabe kontakt til det ubevidste sind for at kunne omprogrammere de overbevisninger, vi har med os fra barndommen. (www.brucelipton.com)

Alt huskes i underbevidstheden, hvilket gør det muligt i hypnose at vende tilbage til den/de begivenheder, der er årsag til en uønsket vane, følelse, holdning etc. Derved kan du vende tilbage til begivenheden og via terapi ændre på din opfattelse og følelser i forhold til det, der er sket. Helt konkret sker der det, at din storhjerne kommunikerer med din mere primitive reptilhjerne og pattedyrshjerne,hvorfra angsten og de negative overbevisninger stammer.

Hypnoterapi er utrolig effektivt til ændring af gamle vaner, fastlåste holdninger samt behandling af uønskede følelser og adfærdsmønstre, så du igen kan blive den bedste udgave af dig selv!

Sigmund Freuds isbjerg er definition på det bevidste og det ubevidste.