Energi-justeringer 

Menneskers legeme består af mere end 50 milliarder individuelle  celler der er opbygget af molekyler som hovedsagelig består af en samling  protein.

Molekylerne er omkranset af en cellemembran der virker som skjold for hver enkel celle, og det er denne membran der skal have energi.

Energien til molekylerne kommer fra vores kost, hvor imod energien til membranen komme fra energier i omgivelser, det være sig det vi modtager via vores chakra ("antenner") og de energier vi selv kreerer fra den måde vi oplever verden på. (positivt/negativt)

De fleste kender nok det at få mere energi, når vi oplever verden positivt, fremfor negativ. Eller når omgivelserne roser os fremfor at bebrejde os vores arbejde eller adfærd.

Energi-justering er en metode til at justere og afbalancere både indre og ydre energier, således kan der via "om programmering" af tanke- og følelsesmønstre fremkomme energi til mere harmoni.

Aura og chakra justeringer 

Hvad er chakra?

Hvert chakra visualiseres som hvirvlende eller spindende energicentre. De opstår, der hvor mange energilinjer krydser hinanden. Deres funktion er at optage, fordele og integrere energi i kroppen, samt energien mellem kroppen og omgivelserne.

Chakrasystemet er et forbundet system. Dvs. at en ubalance et sted vil forårsage ubalancer/reaktioner andre steder. Generelt kan man sige, at hvert chakra enten kan være balanceret, ubalanceret, underaktivt eller overaktivt.

Der strømmer energi ind i chakrasystemet fra tanker, følelser og det fysiske legeme og den energi der kommer ind, kaldes primærenergi og den der går ud, kaldes sekundærenergi.

Endokrine kirtler og chakra

Hvert chakra giver energi til hver sin kirtel i det endokrine system.

Hvad er det endokrine system?

Det endokrine system – også kaldet hormonsystemet – gør kroppens celler i stand til at kommunikere med hinanden via hormoner.

Hormoner er stoffer, som kirtel-celler udskiller til blodkredsløbet, sådan at de transporteres rundt i kroppen med blodet og på den måde når frem til de celler, som de skal virke på.

Ved rensning af chakraerne kan der modtages mere energi til de enkelte kirtler, således at de enkelte kirtler fungerer mere optimalt. Hele kroppen vil dermed komme i harmoni og sygdomme vil undgås.

Det endokrine system

Knoglekirtlen (Pineal) styrer bevidstheden og døgnrytmen • Hypofysen styrer den primitive hjerne og vores umiddelbare handlinger • Skjoldbruskirtlen styrer stofskiftet og produktion af proteiner • Thymus (Bissel) styrer immunforsvaret og færdigdanner de hvide blodlegemer • Binyrerne styrer belastningen af fysiske og følelsesmæssige art • Bugspytkirtlen styrer fordøjelsessystemet og nedbryder alt mad • Æggestokke/ Testikler styrer forplantningssystemet

Rygsøjlens huse og chakra

Chakra er som en tragt der leder energierne ind til ryghvirvlerne og dermed til nervesystemet. De fem nederste chakra er forbundet til ryghvirvlerne som på tegningen til venstre.

De to øverste chakra er forbundet til den midterste del af hjernen og giver således energi til centrene for bevidsthed, intuition, visdom og spiritualitet.

For at styrke energi flowet i de forskellige chakra kan, disse renses og justeres. Det gøres ved at fjerne blokeringer fra energifeltet i hvert chakra.

Det lyder lidt mærkeligt, men det virker.

Når du har ondt i ryggen kan det skyldes urenheder i et eller flere af dine chakraer, som er opstået gennem uhensigtsmæssige tanker og følelser som har dannet blokeringer i dine energicentre. Energi, har som bekendt, mange forskellige svingninger, derfor læses det ved at bryde tanke- og følelsesmønstre.