Lær om meditation

sidste tirsdag i hver måned 

Meditation er en livsholdning

En buddhistisk Lama fortalte mig engang, at måden vi mediterer på i den vestlige verden (bl.a. TM m.fl.) kun er at "stikke snablen" ned i Universet.

For buddhistiske Lamaer starter meditationslæren i 6 års alderen, og så øver de sig hele livet. Når de bliver omkring de 80 år, så kan de meditere.

Jeg har lært mange anvendelige former for meditation baseret på forskellige teorier og jeg har øvet mig i mange år.  Dem vil jeg gerne lære fra mig i et hyggeligt selskab med dig.

Vi vil afprøve forskellige meditationsformer. Således starter vi hver gang med en forklaring på meditationsmetoden og teorien bag, for derefter at afprøve om den metode giver dig muligheden for at opleve den ultimative meditation.  (se på siden planen for tirsdage i efteråret 2015).

Lær at meditere (24. august)

Hvad er meditation?

Jeg gennemgår historien om meditation. Hvordan den er opstået og teorierne bag.

Jeg fortæller om de mest kendte metoder; om forskelle og ligheder, og om hvad man kan forvente at få ud af metoden. Det er naturligvis baseret på mine egne oplevelser.

Herefter afprøver vi nogle af de forskellige metoder og får oplevelsen bevidstgjort. Jeg giver nogle anvisninger på indgange til daglig meditation og introducerer fremtidige meditations aftener.

Jeg giver nogle former for esoterisk (indre) skolinger, som kan hjælpe til ro og harmoni som indgang til at fastholde meditationen.

Det skal være hyggeligt at meditere, så vi afslutter med kaffe og kage.

Pris: Kr. 120,00                        Namaste, Per

Meditations aften (29. september)

Tema: Silens (stille) meditation

Den stille meditation er nok den mest grundlæggende teknik. Denne metode anvendes ofte, når andre former for meditation er for svære, såsom mantra metoder eller Japa (lydmeditation) m.fl.

Den stille metode kræver avancerede koncentrationsfærdigheder, og det tager betydelig tid at udvikle egne færdigheder.

Den stille meditations metode bruges bl.a. af Buddhistiske munke, hvor de er i en meditativ tilstand i op til 3 måneder.

For os uden en lang træning, kan  jeg anbefaler at meditere 5 min. dagligt, eller bedre end 10 min. hver anden dag.

Vær meget tålmodig, da det tager år for mange at bygge en disciplin til silens-meditation.

Meditationsaften (24. november)

 Tema: Mindfulness

En meget populær meditationsform, der har vundet stor indpas i den vestlige verden.

Mindfulness er et meget bredt begreb, som kan anvendes både personligt, kollektivt, privat og professionelt.

Den stammer fra buddhismen og yogaen.

Mindfulness kan kort beskrives som bevidst nærvær – det vil sige den form for tilstedeværelse, der kommer af at være opmærksom på det, der er i nuet uden at bedømme eller vurdere omgivelser eller situationer.

Mindfulness giver ro og harmoni i det indre.

Meditationsaften (25. august)

Tema: OSHO Zen-meditationer

Oshos zen-meditationer er udviklet gennem forskellige terapeutiske teknikker og baseret på humanistisk psykologi. Der er    elementer fra de klassiske religioner og filosofier.

Meditationerne er videnskabeligt designet af Osho over en lang tidsperiode. Den sætter os i stand til bevidst at udtrykke og opleve undertrykte følelser samt lære os, at se  vanemæssige mønstre på en ny måde.

Osho har gennem årene været en af dem, der har udviklet meditation mest. Han blev født i 1930 og døde i 1990.

I Pune nord for Mombay ligger hans største Ashram,  men over det meste af verden er der Osho-centre, bl.a. i Bræstrup, DK.

Meditations aften (27. oktober)

Tema: Osho Dynamic meditation

Dynamic meditation er en aktiv meditation med bevægelser og dans.

Meditationen varer 1 time og har fem etaper, hvor øjnene er lukkede hele vejen igennem (evt. med bind for øjnene, hvis det er nødvendigt). Det kan gøres alene, og kan være endnu mere magtfuldt, hvis det sker med andre.

Dette er en meditationsform, som kræver en konstant opmærksomhed og bevidsthed.

Det gælder om at bevare fuld klarhed i alle faser. Og når - i fjerde fase - der indtræder en inaktiv frossen tilstand, så kommer årvågenheden til sit højdepunkt, og du vil opleve, at være ét med universet.

Jeg vil også denne aften give tips til yoga- meditationen "De fem tibetanere".

Meditationsaften (15. december)

Tema: Transcendental meditation

Denne meditationsform involverer ikke koncentration eller forsøg på kontrol af sindet.

Metoden gør brug af sindets naturlige evne til at falde til ro og erfare sin egen inderste natur, en slags bevidsthedens grundtilstand, også kaldet transcendental bevidsthed eller ren bevidsthed.

Der anvendes et mantra – et lydord, der hjælper til at holde sindet vågent, men uden en bestemt retning.

Maharishi Mahesh Yogi har siden 1955 undervist i transcendental meditation i Indien.

MEDITATIONSAFTENER 

Tider  Den sidste tirsdag i hver måned

          (Fra 19:00 til ca.  21:30)

Pris     pr. gang ……….…... Kr.  75,00

          3 gange .................. Kr. 200,00

Betaling   Mobilepay til 2990 0383 el.

              Bankkonto 6509 0004532880

Sted        Altiore Centret, Bistrupvej 171

               3460 Birkerød

               

Tilmelding    M 2990 0383 el. via E-mail: 

                  per@altiore.dk el. via

                  Aktivitetskalenderen • her

AKTIVITETSKALENDER

24. aug. Lær at meditere
25. aug. Osho meditation
29. sep. Silens meditation
27. okt. Dynamic meditation
24. nov. Mindfullnes meditation
15. dec. Transcendental meditation
09. dec. Julen i spirituelt lys
 
 
 
 
 

Julen i spirituelt lys (9. december)

Tema: Julens betydning

Julen har en betydning for os alle, ikke kun p.g.a. juleferien, men fordi vi har oplevet julestemningen især som barn. Men hvad er julestemning?

Julestemning er en meditativ tilstand, som giver os en spirituel oplevelse.

Kan vi lære at bibeholde denne stemning i det sterssede juleræs med mad og gaver?

Vi afprøver denne form for meditation med vægt på stemninger.

Jeg forklare julens betydning set med de spirituelle teoriers øjne og hvad betydning den har i menneskets universale historie.