Meditation forklaringer

Hvad er meditation?

Meditation er en ældgammel teknik, der i umindelige tider har været anvendt som en metode til at vende opmærksomheden fra den ydre verden ind i sindets dybder.

Tilsyneladende har mennesket både kendt og praktiseret meditation i alle tidsperioder og i alle store civilisationer. Ofte var meditationsmetoderne uadskillelige fra det religiøse system. Mange tror, at meditation er en østlig tradition, at teknikkerne alene er knyttet til Østens religioner, og at metoderne er fremmede for den vestlige kultur. I virkeligheden har meditation altid været en integreret del af den kristne religion.

Meditation medfører en ægte hvile i sig selv. Men hvad indebærer det egentlig?

For mange lyder det som noget mystisk, noget verdensfjernt, ja, måske endda en tilværelse, der leves på et ideal om hellighed, men for de mennesker, der har erfaret, hvad der menes, er det en tilstand, hvor du udtrykker og accepterer den, du er – dine tanker, følelser og handlinger. Du holder ikke på hverken masken eller formerne. Det er ikke nødvendigt, for du lever det liv, der er din inderste sjæls liv.


Kan alle meditere?

Svaret er: JA. Men hvis du tror, at meditation er af fjerne alle bevidste tanker, er du gal på den.

”Der opnås intet med metoder til at gøre sindet passivt og uimodtageligt ved at tømme sindet, ved at nulstille det eller ved andre former for selvhypnose … Hvis sindet lammes i inaktivitet ved begrænsning eller konstante gentagelser, kan det hverken transcenderes eller bruges til meditation. At træne sig i at tømme sindet er ikke alene dumt, men faktisk farligt.” Alice A. Bailey: Fra intellekt til intuition, s. 73 og s. 76-77

Du kender måske det at falde staver og tænke på alt og intet. Det er udisciplineret meditation. Så jeg kan lære dig at turde kende dig selv og tale med dig selv uden bebrejdelser, for det skal til for at få noget ud af at meditere. Jeg kan anvise dig de metoder, netop du kan bruge, men det er en træningssag, som indebærer en esoterisk (indre) skoling.

Jeg kan fortælle dig, at det er processen værd, for de, du får ud af det, er mere kendskab til dig selv, større selvtillid, skærpet sind og hukommelse og ikke mindst HARMONI.

Meditation er når, du går på opdagelse i nu'et

Hvad er det at meditere?

Når folk kommer til mig og spørger, hvordan de skal mediterer jeg ... Så fortæller dem, at der er ingen grund til at spørge, hvordan du mediterer, bare spørg hvordan du forbliver i det ubevidste..

Meditation sker spontant, at være ubevidst i nu'et

Det er, når du intet bevidst gør, når du lader stå til ogkun er i nu'et. Ikke tænker i fremtid eller i fortid. Lad dig selv opleve, hvad DU føler, mærker og fornemmer. Så vil du meditere, og meditationen vil flyde og føre dig til oplevelser, du aldrig har prøvet, og som ikke kan beskrives med ord. Du vil opleve dig selvom omgivelserne på en helt ny måde.

Meditations typer

Buddhistisk meditation

Meditation er centralt i buddhisme og ses som et vigtigt redskab til udvikling.

Dynamic meditation

Kommer fra zenbuddhisten Osho og er en danse-meditation.

Silens (stille) meditation

Er en metode til, at lære hvordan alle beslutninger kommer fra os selv og er baseret på de unikke person, vi er.

Bevidsthedsmeditation

Hvordan man gennem ubevidstheden kan registre og beskrive oplevelserne uden at vurdere dem.

Afslapnings meditation

En oplevelse, der danner afslapning i alle celler i kroppen og giver harmoni.

Indre fred meditation

Find ud af hvad du nyder i din tilværelse og gå ind i det. Læg vægt på, hvad du selv vil have ud af livet og læg energi ind i det, så vil hjælpen komme.

Kosmisk meditation

Kom i kontakt med dine højere kosmiske hjælpere og find ind i dig selv, lad din sjæl finde vej til det kosmiske.

Julemeditation

En guidet meditation for at få kontakt til julestemningen og Kristus impulssen. En metode Rudolf Steiner bruger.

Mindfulness

Mindfulness stammer oprindeligt fra buddhismen. Det har især fundet vej til Vesten i forbindelse med håndtering og behandling af stress,

Transcendental Meditation

Transcendental Meditation (TM) er en enkel mental teknik, der udøves 20 minutter to gange om dagen. Teknikken har rod i Advaita Vedanta, ét af det gamle Indiens seks traditionelle systemer (darshanas).

Hjernebølger i meditation

Her er en forklaring på, hvorfor det er svært og kræver lang tids øvelse at meditere.

Vi svinger i forskellige energitilstande hele tiden. Det kan måles i elektriske svingninger i hjernen, såkaldt EFG. Hjernebølgerne måles i Hz, bl.a. når vi får taget en hjernescanning.

På skemaet kan du se de forskellige bølger:

GAMMA bølger er en vågentilstand med intens aktivitet. BETA når vi er mindre koncentrerede. SMR når vi er motorisk inaktive. ALPHA når vi er mentale inaktive (på vej til at sove). THETA når vi er i trance eller løs søvn. De fleste kender tilstanden når vi er lige ved at sove eller ved at vågne. Og endelig DELTA når vi er faldet i dyb søvn.

Langt de fleste har aldrig lært, at bevæge sig i de nederste THETA- el. DELTAlag. For det kræver træning - lang træning - og værktøjer.

Når Buddhistiske munke meditere i tre måneder, så er de helt nede i DELTAlaget og derfor kan de få oplevelser fra det, der kaldes Monaden el. det spirituelle center. Eller hvis du hellere vil kalde det; Den åndelige verden el. Gud. Og det er det meditation drejer sig om. Jeg kan lære dig det!