Seminarer

Temaaftner

Lærerige seminarer

På de lærerige seminarer vil jeg fortælle om nogle af de veje, teorier og forklaringer, der er medvirkende til at skabe en større viden om den spirituelle verden. Jeg tror, at mange gerne vil have et netværk til at udvikle sig og få større viden om, og dybere indsigt i, det, der ligger bag udtrykket, der er mere mellem himmel og jord.

Hvordan verden hænger sammen, er der mange teorier om, og lad mig fastslå, at ingen af teorierne er helt rigtige. Vi mennesker har endnu ikke helt løst gåden om, hvordan vi er kommet her, og hvad vi er her for. Når dette er sagt, er det en god idé at have en tro, som alle de forskellige teorier kan bygges op om.  Jeg vil på seminarene løbende give bud på de forskellige teorier og sætte dem ind i en sammenhæng, så verden ikke bliver noget, vi skal leve op til, men noget vi er i.

Jeg vil her beskæftige mig med alle de til tider modstridende opfattelser af verden og menneskers indre. Vi har alle hver vores opfattelse, og det er det, der gør verden mangfoldig og spændende, og det der giver mennesket udviklingsmuligheder. 

Jeg vil gerne dele det med dig.

Jeg vil ikke fortælle dig, hvad du skal tro på, eller hvordan du skal leve dit liv for at få mere harmoni, men jeg vil fortælle dig, hvad jeg har gjort, og hvordan jeg er blevet et menneske, der lever et lettere liv, både med mig selv og med andre.

Jeg vil ikke give dig løsninger på at leve spirituelt, for det gør du allerede. Jeg vil ikke overbevise dig om, hvad du skal tro på, for du tror sikkert på det rigtige for dig.

Jeg vil derimod give dig mange valgmuligheder så du kan danne din egen mening. Jeg vil huske dig på, at verdens eneste sikre virkelighed er, at verden hele tiden forandrer sig.

Intuition - Din sjette sans 

Intuition er evnen til umiddelbar og direkte opfattelse af en helhed eller sammenhæng uden forudgående rationel tænkning (iflg. dansk ordbog).

Vi kan også sige, at det er den sjette sans, men uanset, hvad vi kalder den, er den vigtig.

De fleste kender det at vide noget, du ikke ved. Noget der bare kommer til dig, uden du ved, hvor fra det kommer. En sær følelse af, at det ubevidste et øjeblik bliver bevidst, for derefter hurtigt at forsvinde igen.

Det er svært at bibeholde intuition og kalde den frem, når vi skal bruge den. Det er måske, fordi det er svært at blive bevidst om, hvad intuition er. Vi kan vel ikke holde fast i noget, vi ikke ved, hvad er!

Det er, hvad dette seminar handler om – at finde din intuition og kunne fastholde den.

Vi bruger mange metoder bl.a. en Intuitions-profil (test), hvor vi kan finde, hvad du mangler til at leve intuitivt. Vi ser på, hvad de fem fysiske sanser er, og hvordan de også kan andet, end det vi umiddelbart bruger dem til.

Mystikkens Verden

Vi er alle mystikkere og søger mod større indsigter

I "Mystikkens Verden" vil jeg fortælle om en del af de mystiske forestillinger, der er forbundet med den verden, vi lever i, og historierne, teorierne og konspirationsteorierne bag den vestlige verdens spiritualitet.

Jeg har rejst meget i Østen, og der synes de, at den vestlige viden til tider er mystisk. Her i Vesten synes mange, at Østens visdom er mystisk. Sandheden er jo, at det hele ved nærmere eftersyn ikke er så mystisk.

Sandheden findes i både øst og vest - og det midt imellem. Gennem studier og vilje til at vide mere kan vi alle begribe sammenhænge, så verden ikke er så mystisk eller så uforståelig, som mange tror.

Mystikkens Verden er et forum, hvor der er mulighed for at følge verdens forandringer og lære hvordan mystik og ”alternativt” ofte er veldokumenterede videnskabelige opdagelser. Her kan du følge menneskers ekspanderende bevidsthed og opleve, hvordan fordomme og angst for at tænke nye tanker er stærkt på retur.

Spirituelle teorier

Hvis du er behandler, kan du have fornøjelse af at kende baggrundene for den energi, du behandler.

Mange alternative behandlingsmetoder er opbygget efter flere tusinde års gamle teorier og metoder hentet fra Østens visdom. De bygger på forskelligartede behandlinger, der ikke har nogen virkelighed i den vestlige videnskab. Det er i høj grad fordi meget få behandlere kender til den måde, vi i dag via videnskaben kan dokumentere alternative behandlinger.

På det menneskelige niveau kan vi tro på forskellige overordnede beskrivelser og teorier, der ikke stemmer overens med videnskabelige opdagelser.

I de sidste årtier har videnskaben accepteret de nye opdagelser, hvilket har ført til flere opdagelser og yderligere opdagelser. Disse utrolige opdagelser og indsigter er stort set gået ubemærket hen over de fleste mennesker i det globale samfund, samtidig med at regeringerne og efterretningstjenesterne i hele verden har anerkendt dem.

Mange behandlere har ikke viden til at videregive den nye verdens opdagelser, og det er en skam. Derfor dette initiativ med ”spirituelle teorier".

SEMINAR • Priser

Tider:   Fra 19:00 til ca.  21:30

Pris  :   pr. gang …..………... Kr.  120,00

           2 gange ................... Kr.  200,00

Betaling:   Mobilepay til 2990 0383 el.

               Bankkonto 6509 0004532880

Sted     :  Altiore Centret, Bistrupvej 171,

              Bistrup, 3460 Birkerød

               

Tilmelding:   M 2990 0383 el. E-mail 

                   pem@altiore.dk el. via

                   Aktivitetskalenderen

AKTIVITETSKALENDER

17. aug. Intuition • intro
15. sep. Test din intuition
13. okt. Din øgede intuition
16. sep. Mystikkens Verden I
20. okt. Mystikkens Verden II
06. okt. Spirituelle teorier I
04. nov. Spirituelle teorier II
 
 
 
 
 

Lene udtaler:

"Per er som et træ. Han bliver ved med at sætte nye grene på og kan bevare træets stamme. Han kan som ingen andre se helhederne og få mig til at forstå, hvordan mit liv hænger sammen. Han kan få mit træ til at blive helt og få det til at vokse til uanede højder. Jeg har ”brugt” ham i 2 år, og han kan blive ved med at give råd til mit liv og min dagligdag, så jeg selv og mine omgivelser er i en god harmoni".

Zander udtaler:

"Nu ved jeg meget mere om energier, og om hvordan de virker, så mine behandlinger bliver langtidsholdbare, og menneskene i behandling får større harmoni. Jeg kan varmt anbefale Per, som er en stor katalysator, sparringspartner og motivator. Han kan som ingen anden justere mine energier, så de er i harmoni, når jeg har klienter.